Sukelluskurssimme ja sukelluskouluttajamme ovat Sukeltajaliitto Ry:n hyväksymiä. Seuramme koulutusvastaavana toimii Seppo Kotikangas (CMAS M2).

Laitesukelluskokeilu

Laitesukelluskokeiluun sisältyy lajin esittely, lyhyt teoriaosuus ja sukellus kouluttajan valvonnassa. Laitesukelluskokeiluun voivat osallistua kaikki vähintään 12 vuotta täyttäneet uimataitoiset henkilöt. Laitesukelluskokeiluun osallistujalta edellytetään hyvää terveyttä ja osallistujan tulee täyttää etukäteen terveydentilalomake. 

Hinta: 50 €

Laitesukelluksen jatkokurssi

Jatkokurssi koostuu teoriaosuudesta ja vähintään 4 avovesisukelluksesta. Kurssilla syvennetään peruskurssilla opittuja tietoja ja harjoitellaan taitoja niin, että sukeltaja pystyy suunnittelemaan ja tekemään syvempiä sukelluksia turvallisesti. Laitesukelluksen jatkokurssi antaa valmiudet tehdä keskisyviä sukelluksia 15-30 metrin syvyydessä.

Hinta:  200 € 

Laitesukelluksen peruskurssi

Laitesukelluksen peruskurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen ja -tietojen opettaminen uusille sukeltajille turvallisesti. Kurssi antaa sen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle valmiudet tehdä suoranoususukelluksia paineilmalla enintään 15-20 metrin syvyyteen.

Kurssin jälkeen oppilaalla on tiedot ja taidot, joita laitesukeltaja tarvitsee sukeltaakseen seuran leireillä ja kaupallisten sukelluskeskusten järjestämillä retkillä sekä koti- että ulkomailla. Sukeltaja on pätevä myös omien sukellusvarusteiden hankkimiseen.

​Hinta: 400 €

Kuivapukukurssi

CMAS Dry Suit Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat kuivapuku-sukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin.

CMAS Dry Suit Diver -kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat sukeltajan muuta koulutus- ja kokemustasoa vastaavien sukellusten tekemisen kuivapuvulla.

Hinta: 80 €

Sukellusturvallisuuskurssi

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja vähintään 2 avovesisukelluksesta. Kurssilla opitaan valmiuksia riskien hallintaan, yleisimpien vedessä ilmenevien ongelmien ratkaisuun ja vedenalaisten hätätilanteiden hallintaan. Kurssi antaa valmiudet sekä itsensä että sukellusparin pelastamiseen.

Hinta: 240 €

Laitesukelluksen syventävä jatkokurssi

Kurssi koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista sekä maalla että avovedessä. Kurssin suoritettuaan sukeltajalla on perusteelliset tiedot sukelluksen teoriasta ja erinomainen sukelluksellinen yleissivistys. Sukeltajalla on laaja näkemys sukelluksen eri osa-alueista ja niiden harrastamiseen vaadittavista käytännön taidoista. Hän ymmärtää erikoiskurssien tärkeyden ja tietää, mitä etua jatko- ja erikoiskurssien suorittamisesta on.

Hinta: 240 €